xoves 23 xuño 2016

26 de xuño: Domingo 13º do Tempo Ordinario (C)


Evanxeo: Lc 9, 51-62


Comentario:

Xesús andaba co seu grupo de seguidores e seguidoras anunciando e vivindo o novo de Deus para o pobo máis ben polas comarcas arredadas de Galilea. Pero hai un momento no que decide baixar a Xerusalén, onde está o poder relixioso xudeu co que el se sabe claramente en conflito. Sabe de sobra que vai ser unha viaxe con consecuencias moi serias para el, para o seu grupo. Pero “decidiu en firme” ir aló. Vemos a un Xesús convencido, afrontando as dificultades, sen medos que o paralicen, ousado, con afán de defender a gloria de Deus defendendo a vida, o pan, a integración social e relixiosa das persoas máis débiles daquela sociedade. Canto ben nos traería a todas, a todos nós camiñar á sombra polo menos deste Xesús, participar da súa ousadía para defender nós hoxe o que el no seu tempo defendía. Que supoñería iso para nós, para a nosa comunidade, para a nosa Igrexa?

martes 21 xuño 2016

24 de xuño: Festividade de san Xoán Bautista


Evanxeo: Lc 1,57-80


Comentario:

O domingo pasado retomaramos o “tempo ordinario” na liturxia, e con el a lectura continuada do evanxeo de Marcos. Neste domingo dáselle preferencia á festividade de Xoán Bautista sobre o domingo ordinario. Xoán Bautista foi un personaxe que, xa desde os primeirísimos tempos do cristianismo, recibiu toda a consideración por parte da Igrexa. O seu parentesco con Xesús, o seu estilo de vida austero, disidente, provocativo, profético, a súa tarefa de anuncio dos novos tempos de Deus, o feito de ser “pai espiritual” de Xesús durante unha etapa importante da vida deste, deixou uns trazos poderosos na conciencia cristiá que os mesmos evanxeos reflicten, aínda que tamén os reconducen en función dos seus intereses teolóxicos. O feito de que entre nós moitas parroquias teñan por patrón a Xoán Bautista fálanos tamén deste tradicional recoñecemento e admiración polo santo que hoxe veneramos.

venres 17 xuño 2016


Evanxeo: Lc 9,18-24


Comentario:

Ás veces facémonos preguntas fondas sobre aspectos determinantes da nosa vida, e é ben que nolas fagamos, porque nos axudan a afianzarnos e clarificarnos nas nosas decisións, nos nosos estilos de vida. Por exemplo, por que casei eu coa miña parella? Ou: por que defendo eu a nosa fala galega? Ou: por que voto a tal partido? Ou: por que defendo unha agricultura ecolóxica? Ou: por que mando a miña filla a un colexio público? E daquela non está nada mal tampouco que nos preguntemos: por que ando eu con Xesús de Nazaré, por que son seguidor ou seguidora del? Quen é Xesús de Nazaré para min?

luns 06 xuño 2016

12 de xuño: Domingo 11º do Tempo Ordinario (C)


Evanxeo: Lc 7,36—8,3


Comentario:

Estamos ante unha das páxinas máis densas e esperanzadoras do Evanxeo; algo así coma o Evanxeo do Evanxeo, onde se recolle aquilo máis substancial da mensaxe de Xesús, as claves do seu estilo actuar, e as consecuencias liberadoras que de ese estilo de actuar se derivaban para as persoas que tiñan a sorte de bater con Xesús na súa vida. Propónsenos este Evanxeo aos cristiáns e cristiás de hoxe, para ver se esas liñas de forza da Boa Nova de Xesús, ou do Xesús da Boa Nova, conseguen ter entrada nas nosas vidas, para que nelas suceda algo semellante ao que pasou na vida da prostituta que bicaba, regaba e enxugaba cos seus cabelos os pés de Xesús.

martes 31 maio 2016

5 de xuño: Domingo 10º do Tempo Ordinario (C)


Evanxeo: Lc 7,11-17


Comentario:

Volvemos ao que na Liturxia lle chamamos “Tempo Ordinario”, é dicir, aqueles días e semanas nos que na Liturxia non se celebra ningunha festividade especial, e simplemente se nos vai ofrecendo a lectura dun dos evanxeos –este ano o de Lucas--, para que vaiamos poñendo en contacto con el a nosa vida tamén normal, ordinaria, de cada día. É un tempo precioso, porque nos invita a ollar a vida normal con ollos novos, humildes, sosegados, confiados, creativos, sabendo que a nosa vida, aínda que sinxela e ordinaria e ás veces tamén dura, está chea de moitas cousas boas, de moitas posibilidades. E Deus, Xesús, quere estar ao pé da nosa vida de cada día, coa súa presenza, co seu alento, axudándonos a vivila con forza e alegría, con paz e esperanza. E con moita solidariedade sempre, porque é na solidariedade, na preocupación de uns polos outros e outras, no amor, onde en definitiva se encontra o sentido último e mellor das nosas vidas.

mércores 25 maio 2016

29 de maio: Solemnidade do Corpo e do Sangue de Cristo


Evanxeo: Lc 9,11b-17

Comentario:

O evanxeo de hoxe non describe unha celebración eucarística, onde o Corpo e o Sangue de Cristo sexan expresamente mostrados e expresamente recoñecidos e comungados pola xente con agradecemento, pero ábrenos un moi interesante fondo desde o que poder comprender de forma conveniente o sentido, a orientación dunha celebración cristiá da Eucaristía, e polo tanto tamén o sentido do recoñecemento, acollida e adoración agradecida do Corpo e do Sangue de Cristo.

martes 24 maio 2016

Encontro "Grão de mostarda 2016"


ROMPER COM AS INDIFERENÇAS
 PARA HUMANIZAR A HUMANIDADE…

9 Julho (sábado)


10h Acolhimento

10, 30h Escutar a palavra
Tempo de interiorização a partir do tema do encontro:
ROMPER COM AS INDIFERENÇAS PARA HUMANIZAR A HUMANIDADE…

11h Partilhar a vida
Testemunho de quem assumiu romper com a indiferença.
Há mais de dez anos Serafim Ascensão, padre católico, optou viver a circunstância dos sem-abrigo acolhidos pelo Movimento de Emaús (*), partilhando o seu viver - da subsistência à habitação.

Carta en busca 2016

 Romper com as indiferenças
                          para humanizar a Humanidade… 
“Vivemos da vida uns dos outros. Não existem vidas mais importantes
que outras. Todos somos alimento para a vida do mundo” (*)

Como será possível experimentarmos uma genuína confiança nas relações pessoais e entre os povos?

Por entre os gritos das populações espoliadas pelas guerras e de todas as vítimas de quaisquer injustiças ou violências, os nossos corações não podem ignorar a atual atitude depredadora e desagregadora da Terra e de tudo o que ela contém, e naturalmente também do Universo.